387 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Framtidsverksteder

Hvilke nye muligheter oppstår når tre kommuner blir til en? Og hva kan næringsliv, frivillig sektor, politikere og innbyggere for øvrig få til sammen med kommunene? Dette er noen av spørsmålene som blir stilt når program Nye Stavanger inviterer til framtidsverksted.

Utfordringsbildet
Kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy er tre svært ulike kommuner både når det gjelder folketall, næringsstruktur og topografi. Sammenslåingen vil innebære store endringer, både for kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet.

Gjennom tre fremtidsverksteder er det hentet inn innspill fra næringsliv, frivillige, ansatte i kommunene, folkevalgte og helt vanlige innbyggere. Innspillene fra samlingene er brukt til å utarbeide et utfordringsdokument, som skal være et faktagrunnlag for sammenslåingsprosessen.

Utfordringsdokumentet skal brukes til å:

 

Fremtidsverksted nr. 1: Befolknings- og næringsutvikling, 24. september.

Den første samlingen tar for seg befolknings- og næringsutvikling. Her er deltakerne næringsliv, politikere og ansatte fra de tre kommunene.

Les mer

Fremtidsverksted nr. 2: Lokaldemokrati og samspill, 2. oktober

Den andre samlingen tar for seg lokaldemokrati og samspill. Her er deltakerne innbyggere, politikere og ansatte fra de tre kommunene.
Innbyggerne som deltar er valgt ut til å sitte i et innbyggerpanel og har også sagt ja til å arrangere et såkalt gjestebud hjemme hos seg selv, hvor de inviterer venner og kjente til å diskutere ulike spørsmål knyttet til tema.

Les mer

Fremtidsverksted nr. 3: Tjenestebehov og kommunens rolle, 30. oktober

Den tredje samlingen tar for seg tjenestebehov og kommunens rolle. Her deltar representanter fra frivillig sektor, fagledere og ansatte i de tre kommunene.

Les mer

Det er Telemarksforskning som har utarbeidet opplegget rundt framtidsverkstedene, som leder deltakerne gjennom dagene, og som sammenfatter resultatene etter at verkstedene er ferdige.