589 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunereformen

Stortinget ga i 2015 tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Reformperioden varer fram til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.

Prosessen:

Ordførerne Christine Sagen Helgø (Stavanger), Dagny Sunnanå Hausken (Rennesøy) og Henrik Halleland (Finnøy

Ordførerne Christine Sagen Helgø (Stavanger), Dagny Sunnanå Hausken (Rennesøy) og Henrik Halleland (Finnøy

Stortingsmeldingen om mulige nye oppgaver til kommunene ble lagt fram for Stortinget i mars 2015. Høsten 2016 oppsummerte fylkesmannen prosessene lokalt. Våren 2017 la regjeringen fram en stortingsproposisjon om nye oppgaver og en proposisjon om ny kommunestruktur.
Du kan også lese mer om kommune- og regionformene på kommunereform.no.

Historien:

Nord-Jæren kommune
Sola kommune inviterte ordførerne i Randaberg, Sandnes og Stavanger til naboprat om framtidig kommunestruktur tirsdag 10. november 2015. Det ble gjennomført en rekke møter. Randaberg takket nei på grunnlag av kommunestyrets vedtak gjort 10.september 2015. Mer informasjon om Nord-Jæren kommune og Nye Stavanger kommune finner du her.

Utstein kommune
Foto: Ida Kristin Vollum/Vestfoto.no
Mandag 29. februar 2016 satte kommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Randaberg seg ned for å forberede nabopraten.Ordførerne i de fire kommunene satte frist til 12. april 2016 for å bli ferdig med denne prosessen. Mer informasjon om Utstein kommune kan du lese her.

Parallelt med nabosamtalene mellom kommunene Finnøy, Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy om å danne Utstein kommune og nabosamtalene mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger, møttes administrativ- og politisk toppledelse i Finnøy, Rennesøy og Stavanger gjennom 2016 til dialogmøter om ny kommunestruktur.

Folkeavstemning:

Stavanger kommune avholdt folkeavstemning mandag 30. mai 2016, der flertallet av velgerne i Stavanger stemte ja til kommunesammenslåing sammen med Sola og Sandnes om nye Nord-Jæren kommune. I Sola og Sandnes stemte flertallet nei.
I spørsmålet om innbyggerne var generelt for at Stavanger kommune jobbet videre med å etablere en ny kommune sammen med andre kommuner, stemte flertallet av velgerne i Stavanger ja.

Folkeavstemning i Rennesøy

Folkeavstemning i Rennesøy

Rennesøy kommune avholdt rådgivende folkeavstemning onsdag 1 juni 2016 hvor flertallet av velgerne i Rennesøy stemte ja til kommunesammenslåing, og til å gå for alternativet Finnøy, Rennesøy, Stavanger om å danne en ny storkommune.

Finnøy kommune avholdt rådgivende folkeavstemning onsdag 8. juni 2016 hvor også flertallet av velgerne i Finnøy stemte ja til kommunesammenslåing, og til å gå for alternativet Finnøy, Rennesøy, Stavanger om å danne en ny storkommune.

Som følge av folkeavstemningene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger ble det vedtatt i by-/kommunestyrene juni 2016 at de tre kommune skal etablere en ny storkommune fra 01.01.2020.

NAVNET PÅ DEN NYE KOMMUNEN BLIR STAVANGER