828 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i styringsgruppen 23. mars 2017

Tid: 23.03.2017 kl. 9.30 - 11.30

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Sted: Stavanger rådhus, formannskapssalen

Presentasjon

Velkommen v/ordfører Christine Sagen Helgø

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte

Utkast til reglement for Fellesnemnda
Saksdokument: Notat – reglement for Fellesnemnda

Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger
Saksdokumenter
–        Notat – Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger – forberedende fase
–        Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger

Organisering av administrative ledelse i etableringsprosjektet
Saksdokumenter – Notat – Organisering av administrativ ledelse i etableringsprosjektet

Referat styringsgruppemøte 23032017

 

Her kan du laste ned en samlefil med alle saksdokumentene for møtet.