828 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i styringsgruppen 23. november 2016

Sted: formannskapssalen, Stavanger rådhus

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Velkommen v/ordfører Christine Sagen Helgø

 

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte

 

Spilleregler for styringsgruppen
Notat – Spilleregler for styringsgruppen
Revisjon av intensjonsavtalen
Notat – Arbeidet med revidering av intensjonsavtalen
Vurdering av etableringstidspunkt for nye Stavanger
Notat – vurdering av etableringstidspunkt for Nye Stavanger (med vedlegg)
Forslag til organisering av sammenslåingsprosessen
Notat – forslag til organisering

Referat fra møtet 23. november 2016