712 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Om Nye Stavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra og med 01.01.2020 slå seg sammen til en ny kommune. Kommunen skal hete Stavanger og blir landets fjerde største kommune. På denne siden finner du informasjon om den nye kommunen, bl.a. intensjonsavtalen og andre avtaledokument som ligger til grunn for sammenslåingsprosessen.

Nye Stavanger blir en flott kystkommune med gode livsvilkår og attraktive byer og nærområder. Kommunen får ca 141.000 innbyggere og et areal på ca 241 km2 fordelt på 37 øyer. Den nye kommunen er Norges energihovedstad med landets viktigste næringsklynge. Den vil også bli en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv.

Fremover i prosessen vil vi legge ut informasjon om hvordan Nye Stavanger skal bli. Den nye kommunen er basert på en intensjonsavtale, en politisk plattform, som ble til gjennom en rekke møter våren 2016. Intensjonsavtalen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger ble fremforhandlet samtidig som Sola, Sandnes og Stavanger kom til enighet om et prinsippdokument for Nord-Jæren kommune. Intensjonsavtalen er basert på dette prinsippdokumentet, og man må derfor lese disse to dokumentene som en helhet. I tillegg er det vedtatt en tilleggsavtale som blant annet slår fast navnet på den nye kommunen - Stavanger.

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra og med 01.01.2020 slå seg sammen til en ny kommune. Kommunen skal hete Stavanger og blir landets fjerde største kommune. På denne siden finner du informasjon om den nye kommunen, bl.a. intensjonsavtalen og andre avtaledokument som ligger til grunn for sammenslåingsprosessen. I tidslinjen nedenfor ser du de viktigste milepælene i etableringen av den nye kommunen.

I tidslinjen nedenfor ser du de viktigste milepælene i etableringen av den nye kommunen.