712 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prosjektorganisasjon

Etableringen av Nye Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

Inndelingsloven pålegger kommuner som vil slå seg sammen, å oppnevne en fellesnemnd som delegeres et hovedansvar for arbeidet med å etablere den nye kommunen. En fellesnemnd er en form for overgangskommunestyre – et organ som skal «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga», jf inndelingsloven § 26. Fellesnemnda kan opprette underutvalg og ansetter også prosjektlederen, den administrative lederen, av etableringsprosjektet.

Frem til fellesnemnda ble konstituert 28.08.2017 var det en midlertidig styringsgruppe som haddet ansvaret for framdrift og politisk koordinering av prosessen.

Kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger kommune