918 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prosjektorganisasjon

Etableringen av Nye Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

Styringsgruppen består av politisk ledelse fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger. På bildet fra venstre: Torfinn Ingeborgrud, Jørn Kyle Finnesand, Bjørg Tysdal Moe, Aadne Andersen, Henrik Halleland, Christine Sagen Helgø, Åge Sola, Dagny S. Hausken, Odd Bleie, Jostein Eiane, Trygve Hetland, Gro Skartveit, Jon Olav Runestad. Foto: Andre Meling.

Inndelingsloven pålegger kommuner som vil slå seg sammen, å oppnevne en fellesnemnd som delegeres et hovedansvar for arbeidet med å etablere den nye kommunen. En fellesnemnd er en form for overgangskommunestyre – et organ som skal «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga», jf inndelingsloven § 26. Fellesnemnda kan opprette underutvalg og ansetter også prosjektlederen, den administrative lederen, av etableringsprosjektet.

Inntil fellesnemnda blir etablert høsten 2017 er det en midlertidig styringsgruppe har ansvaret for framdrift og politisk koordinering av prosessen.

.