529 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Si din mening om gatenavnene frem til 1. september

Publisert 28. juni 2018 av nyestavanger

Foto. Skilt med spørsmålstegn

Frem til 1. september kan du komme med innspill til gatenavnene som er valgt ut.

I mai og juni fikk alle innbyggerne i Rennesøy, Finnøy og Stavanger mulighet til å komme med forslag til nye gatenavn. Prosjektgruppa fikk inn over 300 forslag til nye navn, både knyttet til de aktuelle gatene, men også generelle navneforslag. Nå kan du si din mening om forslagene.

– Vi vil først og fremst benytte anledningen til å takke for engasjementet, og ikke minst for den forståelsen alle har vist for at «deres» gater må endre navn, sier Susanne Kråkenes, som leder prosjektet Harmonisering av matrikkel og gatenavn.

Hva skjer nå
Nå sendes forslagene som kan brukes på hver gate ut på høring. Det vil si at fram til 1.september er du hjertelig velkomne til å gi oss tilbakemeldinger på forslagene som er valgt ut. Her kan du se listen med navneforslagene til hver gate, og en kort begrunnelse for hvorfor navnene er foreslått. Har du en favoritt? Et navn som absolutt ikke passer? Vi vil gjerne vite det!

Gi din tilbakemelding med begrunnelse til gatenavn@stavanger.kommune.no, eller send til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk konvolutten med «gatenavn».

Hvem bestemmer hvilke navn gatene får?
Etter at høringsfristen har gått ut, går prosjektgruppen gjennom alle tilbakemeldingene. De gir en anbefaling om hvilke navn som bør vedtas basert på en helhetsvurdering, som inkluderer lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer for gatenavn, og høringsuttalelser. Det er Fellesnemnda  for Nye Stavanger (felles kommunestyre for de tre kommunene) som vedtar de endelige navnene. Dette skjer etter planen i oktober.

Foto. Møllegata, Stavanger.

Den røde Møllegata i Stavanger fikk beholde sitt navn, men 19 andre må bytte. Nå kan du si din mening om de forslagene som er kommet inn.

Hvorfor sendes ikke alle forslagene på høring?
Prosjektgruppa har gått gjennom alle forslagene, og tatt bort de som kan forveksles med andre navn i kommunene og de som ikke passer på akkurat de gatene som skal endre navn.
Et gatenavn skal være mest mulig logisk å finne fram til, og da bør navn i samme kategori ligge i tilknytning til hverandre. Der navnene er basert på stedsnavn, skal også veien ligge i tilknytning til stedet forslaget er basert på. Godt over halvparten av navneforslagene er generelle forslag, som ikke er knyttet til en spesiell gate. Veldig mange av disse er aktuelle å ta fram når vi skal gi navn til gater som ikke omfattes av dette prosjektet.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt på e-post hvis du vil ha mer informasjon om forslagene, eller har andre spørsmål.

Liste over gatenavn med forklaring (pdf)