-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

100 uker til tre blir én

Publisert 9. februar 2018 av Thomas Bore Olsen

Bilde av prosjektrådmann Per Kristian Vareide i kommunalutvalgetProsjektrådmann Per Kristian Vareide orienterte tirsdag 6. februar kommunalutvalget i Stavanger om status for Nye Stavanger, og hva prosjektet vil bety for nåværende Stavanger kommune.

Nye Stavanger er nå over i etableringsfasen. Staben som skal drive prosjektet fram til 2020 er på plass. Nå starter for alvor det omfattende arbeidet med å integrere all kommunal aktivitet i Finnøy, Rennesøy og Stavanger i en ny organisasjon.

– Tid for å tenke som én kommune
– Det er en stor jobb som skal gjøres og mye som skal integreres og harmoniseres. Rent administrativt er det allerede nå tid for tenke mest mulig som én kommune. For å lykkes med den nye kommunen innen fristen, må vi dempe ambisjonene i dagens kommuner. Når vi neste år lager handlings- og økonomiplan, vil den for eksempel være felles for alle de tre kommunene, sa Vareide til kommunalutvalget.

– Vi lager den nye kommunen for innbyggerne, fordi det er bedre for innbyggerne med én enn tre kommuner. De ansatte i Nye Stavanger vil også oppleve sterkere fagmiljø, noe som også kommer innbyggerne til gode. Dessuten får vi en ny og annen næringsstruktur, fortsetter prosjektrådmannen.

Vareide understreker at prosjektet har et høyt ambisjonsnivå for medvirkning av innbyggere og ansatte.

Han skal senere gi en tilsvarende statusrapport til kommunestyrene i Finnøy og Rennesøy.