-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Administrativ organisering

Prosjektet administrativ organisering skal utarbeide en samlet fremstilling av Nye Stavanger kommunes administrative organisering, innenfor rådmannens ansvarsområde.

Dette innebærer beskrivelser av tjenesteområdene og stab- og støtte med tilhørende avdelinger og enheter slik at ansvar, roller og myndighet blir tydeliggjort.

Som grunnlag for organiseringsarbeidet skal organisatoriske prinsipper fastsettes. Arbeidet med administrativ organisering skal danne grunnlag for innplassering av medarbeidere og ledere, og innebærer også utforming av organisasjonskart.

Organisering i den enkelte enhet eller knyttet til den enkelte oppgave inngår ikke i dette prosjektet, men vil være del av linjeleders ansvar.

Fellesnemda har vedtatt at dagens overordnede organisering av Stavanger kommune skal videreføres som modell i Nye Stavanger (i sak 7/18). Organiseringen må likevel gjennomgås og tilpasses rammebetingelsene og målsettingene som etablering av Nye Stavanger innebærer.

Justeringer kan bli aktuelle på bakgrunn av identifiserte behov i tjenesteutviklingsprosjektene, på bakgrunn av ny politisk organisering eller med utgangspunkt i rådmannens behov for ytterligere gjennomganger eller presiseringer.

Mandat Administrativ organisering

Overordnet milepælsplan – administrativ organisering