-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innbyggertorg, Vikevåg og Judaberg

Når nye Stavanger kommune etableres fra 1. januar 2020, skal det være etablert innbyggertorg i kommunedelene Rennesøy og Finnøy. Torgene blir arenaer for samarbeid, engasjement og utvikling i lokalsamfunnet, og gir innbyggerne tilgang til kommunale tilbud og tjenester.

Innbyggertorgene etableres i Vikevåg og på Judaberg, og skal være gode og aktive møteplasser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner.

Torgene vil være tilgjengelige for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Bilde: Idéverkstedet på Judaberg 8. mai 2019 var en av flere aktiviteter for innspill til innbyggertorgene i Finnøy og Rennesøy.

Som innbygger i nye Stavanger kommune kan du benytte innbyggertorgene til å:

Etter hvert vil innbyggertorgene også kunne brukes til (dette vil skje fra ulike tidspunkt for det enkelte innbyggertorget):

Innbyggertorgprosjektet 2019-2020

Innbyggertorg – hva er det? 

Presentasjon av konsept for innbyggertorg for nye Stavanger kommune – juni 2019

Planlegger innbyggertorg i Finnøy og Rennesøy

Peker ut kursen for innbyggertorgene

En egen prosjektgruppe jobber med å få innbyggertorgene på plass. Mandatet for prosjektet ble vedtatt av fellesnemnda 18. februar 2019. Konseptet for innbyggertorg i nye Stavanger kommune og etableringen av innbyggertorgene i Vikevåg og på Judaberg ble vedtatt av fellesnemnda 19. juni 2019.

Lokalisering av innbyggertorgets fase 1 i Vikevåg ble vedtatt av fellesnemnda 16. september 2019.

Utvikles over tid
Innbyggertorgene etableres gjennom to faser:

Fra oppstarten høsten 2019 vil innbyggertorgene gradvis utvikles og fylles med innhold fram mot full drift fra senhøsten 2020.

Innhold og tjenestetilbud
Arbeidet med innholdet i innbyggertorgene bygger på flere aktiviteter i forbindelse med sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner, inkludert innbyggerundersøkelse, gjestebud, dybdeintervjuer samt idéverksteder for frivilligheten (lag/organisasjoner), næringslivet, ungdomsrådene og lokalt ansatte (inkl. tillitsvalgte) som er gjennomført våren 2019. Disse aktivitetene fortsetter videre inn i 2020.

Innbyggertorgene ses også i sammenheng med kommunedekkende tjenester som skal være tilgjengelige i de to kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Den fullverdige innbyggertorg-løsningen som etableres høsten 2020 tenkes brukt som en møteplass mellom kommunens innbyggere, frivillighet, næringsliv og kommunen.

Se tegneserie-fortellingen om hva et innbyggertorg kan inneholde (PDF).

Lokalisering
Innbyggertorgene etableres i Vikevåg og på Judaberg. I Vikevåg etableres innbyggertorgets nivå 1 i kommunehuset, mens en mulighetsstudie vil vurdere endelig plassering av innbyggertorget (nivå 2). På Judaberg etableres innbyggertorget i første etasje i Finnøy rådhus.

Begreper knyttet til innbyggertorgene