-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ansatte bidrar i utformingen av felles verdier

Publisert 25. april 2019 av nyestavanger

Hvordan kan våre personlige verdier bidra til å forme organisasjonskulturen vår? Dette var ett av spørsmålene ansatte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger fikk da de ble invitert til verdiverksted av Nye Stavanger.

– Det handler om å sette verdiene i rett kontekst, og å reflektere over hva de betyr for oss, sier Anita Bakkland Helgesen, som er prosjektleder for visjons- og verdiprosessen i nye Stavanger.

– Verdiene påvirker adferden vår og danner grunnlaget for den organisasjonskulturen vi har, derfor er det så viktig at vi har et sett med verdier som de ansatte kan kjenne seg igjen og stille seg bak. Det er også derfor det er nettopp ansatte vi inviterer til disse verdiverkstedene, sier Helgesen.

Foto: Fra gruppearbeid på Rennesøy

Fra gruppearbeid på Rennesøy

Seks verksteder i april
Prosessen med å få på plass visjon og verdier til den nye kommunen er godt i gang. I mars ble det sendt ut en verdikartlegging blant alle ansatte i de tre kommunene, og i ukene før og etter påske er ansatte blitt invitert til å analysere resultatene sammen i såkalte verdiverksteder. Deltakere har vært ansatte fra alle tre kommunene, fra ulike virksomheter, med ulik bakgrunn og på ulikt ledelsesnivå.

Styrker og svakheter
I tillegg til å diskutere resultatene fra egen kommune, ble det også stilt følgende spørsmål:
– Hvilke styrker har kommunen vår som vi ønsker å ta med inn i den nye kommunen?
– Hvilke svakheter har kommunen vår som vi bør jobbe videre med?

Foto. Deltakere på verdiverkstedet i Finnøy

Deltakere på verdiverkstedet i Finnøy

Her varierte svarene litt fra kommune til kommune. De to små kommunene peker på at de er gode på samarbeid og tverrfaglighet, og at dette er noe de absolutt ønsker å ta med inn i den nye, store kommunen. De peker også på høy brukertilfredshet, og at det kanskje er lettere å oppnå i små kommuner, hvor det er mindre byråkrati og kortere vei fra bruker til tjenesteyter.

Men det å være liten kan også ha sine ulemper, for selv om det det er en styrke i å være små og smidige, kan små forhold også by på habilitetsproblemer, og de små kommunene er kanskje ikke alltid like gode på skriftliggjøring og dokumentasjon.

– Det kan også være tendenser til konfliktunngåelse, siden man som regel møtes igjen på butikken eller i barnehagen når arbeidsdagen er over, svarer en av gruppene fra Rennesøy.

Foto: Fra verdiverksted i Stavanger

Fra verdiverksted i Stavanger

Den viktigste jobben kommer neste år!
Etter at alle verkstedene er gjennomført skal resultatene oppsummeres og presenteres for lederteamet i den nye kommunen. Deretter skal det utformes et forslag til verdisett.

Men den virkelig store jobben starter først når alt er på plass og vi er blitt en ny kommune. Da skal visjonen og verdien forankres blant ti tusen ansatte.

– Verdier som står på et papir eller på et brevark har ingenting for seg. De verdiene vi bærer med oss, de som er i ryggmargen vår, i tankene våre og ikke minst i holdningene våre. De er av stor betydning for hvordan vi skal møte innbyggerne i nye Stavanger, sier rådmann i nye Stavanger Per Kristian Vareide.

Collage av bilder fra workshopene med sitater fra deltakerne

Bilder og sitater fra verdiverkstedene i april 2019