-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ansettelseskontroll på enkelte stillinger

Publisert 12. desember 2018 av nyestavanger

Alle ansatte som i dag er ansatt i Finnøy, Rennesøy eller Stavanger kommune vil få tilbud om jobb i den nye kommunen innen 30. juni 2019.

Som følge av kommunesammenslåingen vil en del stillinger, særlig på ledelsesnivå, falle bort som følge av at tre organisasjoner blir slått sammen til én. Det vil først og fremst bli for mange ledere, men innenfor stab og støtte vil det også kunne bli for mange rådgivere og saksbehandlere.

De som blir overtallige på grunn av sammenslåingen, vil få tilbud om en annen stilling. Det er derfor avgjørende for den videre prosessen at det er nok ledige stillinger som ledere og ansatte kan tre inn i.

Ansettelseskontroll

Programstyret for nye Stavanger har derfor innført ansettelseskontroll i de tre kommunene.
Ansettelseskontrollen gjelder:

– Alle virksomhetslederstillinger
– Alle stillinger innenfor stabs- og støttefunksjoner
– Stillinger innenfor kommuneovergripende oppgaver og oppgaver som dekker hele kommunen

Dersom leder har en ledig stilling som omfattes av ansettelseskontroll, skal leder melde inn stillingen til prosjekt Virksomhetsoverdragelse ved Tom Fossmark.

Stillingen meldes inn ved hjelp av dette skjemaet.

Prosjekt Virksomhetsoverdragelse og omstillingsutvalget gjør så en vurdering om stillingen kan lyses ut eller om den skal holdes ledig for senere innplassering. Avgjørelsene vil bli tatt fortløpende og i nær dialog med den som meldte inn stillingen.

Ledere og ansatte i Stavanger kommune kan finne informasjon og lenke til innmeldingsskjema i Personalhåndboken.

 

Illustrasjon. Rutine for ansettelse i nye Stavanger kommune.