134 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Arkiv Nye Stavanger

Prosjektet skal legge til rette for en effektiv felles arkivtjeneste og dokumentbehandling basert på digitalt førstevalg med mål om et fullelektronisk arkiv. En skal sikre tilgang til aktuell dokumentasjon fra de tre kommunene og bevare viktig rettighets- og historisk dokumentasjon for ettertiden.  Prosjektet vil omfatte all dokumentasjon og alle arkiver i kommunen, både digitale og papirbaserte systemer, kart-, foto-, film- og lydarkiver.

Det en hovedregel at Stavanger kommune sine systemer blir videreført til den nye kommunen. Dette gjelder under forutsetning om at det ikke er vesentlige faglige, tekniske, økonomiske eller rettslige forhold som tilsier noe annet.

Mer om prosjektet i sak 18/18 i Fellesnemnda (16.04.18)