-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Dette blir de politiske utvalgene i den nye kommunen

Publisert 29. august 2019 av nyestavanger

Det meste av den politiske organiseringen i nye Stavanger er nå avklart. Forberedelsene til de nye kommunedelsutvalgene er i full gang.

Stavangers politiske organisering videreføres med noen endringer

Prosjekt Lokaldemokrati har siden vinteren 2017/2018 arbeidet med å foreslå hvordan den nye kommunen skal organiseres politisk med ulike utvalg og råd. Fellesnemnda har nå sluttet seg til anbefalingene fra prosjektet som kort fortalt innebærer:

Kommunalstyret for finans legges ned og ansvaret flyttes til kommunalutvalget. Kommunalstyrene for lønn og administrasjon erstattes av et partssammensatt utvalg. Den nye kommuneloven gjør at mange av oppgavene disse utvalgene hadde nå skal håndteres av rådmannen.

Les mer om kommunedelsutvalgenes oppgaver i sak 63/18 fra Fellesnemnda for Nye Stavanger

Teksten fortsetter under bildet.

Foto. Formannskapssalen i Stavanger rådhus.

Det meste av den politiske organiseringen i nye Stavanger er nå avklart. Her fra formannskapssalen i Stavanger rådhus.

Et aktivt og sterkere lokaldemokrati

Den nye kommunen har som mål å bygge et aktivt og sterkere lokaldemokrati. Kommunedelsutvalgene er ett av verktøyene for å styrke lokaldemokratiet. Prosjektrådmannen har satt i gang et prosjekt som blant annet arbeider med å forberede oppstarten av de nye kommunedelsutvalgene. Prosjektet har fått navnet Nærdemokratiprosjektet.

– Oppstart av de nye kommunedelsutvalgene er rett rundt hjørnet. Kanskje har de sine første møter allerede i november, og det er viktig at de får en god start. Nærdemokratiprosjektet arbeider med å forberede hvordan administrasjonen på best måte kan støtte kommunedelspolitikerne og etablere gode rutiner for de som skal levere saker til disse utvalgene, sier prosjektleder Martha Rødde.

Prosjektet avsluttes ved nyttår.