-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Dette er forslagene til nye gatenavn

Publisert 27. september 2018 av nyestavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune, er det vedtatt at 19 gater i de tre kommunene må endre navn. 12 av veiene er i Stavanger, 5 er i Rennesøy og 2 i Finnøy.

Foto: Austbøveien på Rennesøy

Austbøveien på Rennesøy er foreslått endret til Dalakerveien

Stort engasjement
I mai og juni fikk alle innbyggerne i Rennesøy, Finnøy og Stavanger mulighet til å komme med forslag til nye gatenavn. Prosjektgruppa fikk inn over 300 forslag. Av disse ble litt over hundre forslag sendt ut på høring over sommeren.

Lin Knarvik, avdelingssjef kart og digitale tjenester i Stavanger kommune, skriver i saken til arbeidsutvalget at prosjektgruppa har silt ut de navneforslagene som er for like eksisterende navn, oppkalling etter nålevende personer og navn som ikke passer inn i området.

Gatenavn må være unike
Det er kommunens oppgave, som adressemyndighet, å påse at gatenavnene er unike og ikke kan forveksles. Dette er spesielt viktig for at utrykningskjøretøy, varelevering, taxi og andre besøkende, som kjører etter GPS, skal kunne finne fram til riktig adresse.

– En av de viktigste funksjonene et gatenavn har, er at folk skal kunne finne fram til riktig plass. Derfor legger vi vekt på at navneforslagene skal passe inn med eksisterende gatenavn i området, eller at navnene på annen måte naturlig passer på de aktuelle gatene, skriver Knarvik.

Prosjektgruppas innstilling til nye gatenavn:           

Stavanger                                                                            

Rennesøy

Finnøy

Her kan du se hele saken til arbeidsutvalget for nye Stavanger med kommentarer til hvert gatenavn