-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Eiendomsskatt og verdier i Fellesnemnda 4. juni 2018

Publisert 4. juni 2018 av nyestavanger

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 4. juni 2018 at det skal være eiendomsskatt i nye Stavanger kommune. Fellesnemnda tok i denne saken ikke stilling til mer detaljerte spørsmål om skattesats, geografisk differensiering og eventuelle fritak. Dette vil bli diskutert senere.

Fellesnemnda vedtok også å etablere det politiske prosjektet Symboler, identitet og felles kultur. Prosjektet skal ledes av ordfører i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken, og skal blant annet jobbe med spørsmål rundt visjon, verdier, kommunevåpen og målform i den nye kommunen.

Det ble også vedtatt å starte en prosess med en felles samfunnsdel som en del av kommunenes planprosess.

Her kan du se sakene som var oppe i Fellesnemnda 4. juni, og hvilke vedtak som ble fattet

Les mer om prosjektet Symboler, identitet og felles kultur