138 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Eierskap og interkommunalt samarbeid

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger er i dag eiere/deltakere i et betydelig antall selskap og interkommunale samarbeid. Prosjektet skal kartlegge hvilke konsekvenser endret kommunestruktur gir for kommunene som eiere/deltakere, for de aktuelle selskapene/samarbeidene og for eventuell tredjepart. Prosjektet skal videre utarbeide utkast til eierskapspolitikk for den nye kommunen og anbefale framtidig selskaps-/samarbeidsstruktur.

Mer om prosjektet i sak 11/18 til Fellesnemnda (21.03.18)