-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

En trygg kommune for alle

Publisert 20. juni 2018 av Thomas Bore Olsen

Arbeidet med å bygge en ny kultur for samfunnssikkerhet og beredskap i Nye Stavanger er i gang.

Spesialrådgiver Åshild Steinberg Holmen i Stavanger kommune fortalte om arbeidet på Fylkesmannen i Rogalands beredskapssamling i Egersund, 11. juni. Hun leder arbeidet med å harmonisere beredskapsplanene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

– Dette er en jobb som må gjøres i flere trinn for å sikre en god prosess. Det er viktig å skape en felles forståelse av det nye risikobildet, sier Steinberg Holmen.

Hun påpeker at det er hensiktsmessig å starte harmoniseringsarbeidet allerede nå, slik at nye strukturer og rutiner er på plass innen den nye kommunen blir etablert i 2020.

Systematisk og helhetlig
Stavanger kommune har i dag en systematisk og helhetlig tilnærming til samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Erfaring, læring og kontinuerlig forbedring står sentralt i alle ledd. Målet er å opprettholde kvaliteten i arbeidet også etter kommunesammenslåingen.