-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nye prosjekter behandles i fellesnemnda

Publisert 15. mars 2018 av Thomas Bore Olsen

Vikevåg

Vikevåg

Fellesnemnda har møte onsdag 21. mars kl. 16.30 på Rennesøy kulturhus.

Blant sakene som skal behandles er opprettelsen av det nye administrative prosjektet «Harmonisering av matrikkel og gatenavn». Statens kartverk og kommunene har ansvar for å holde orden i registeret for eiendomsinformasjon. Dette registeret kalles matrikkelen, og har blant annet informasjon om hvor eiendommene er, hvem som eier dem og hva eiendommene brukes til. Kommunen har et sentralt ansvar for å holde registrene ajour.

Ved sammenslåing av kommunene vil mange eiendommer, kretser og gater få samme id-koder i matrikkelen. For å kunne slå sammen kommunene er det et krav at det må være gjennomført en harmonisering av matrikkelregistrene i de tre kommunene. Like eller nesten like gatenavn må også endres. Prosjektrådmannen legger derfor fram forslag til prosjektmandat for arbeidet med nødvendig harmonisering av matrikkel og gatenavn.

Orientering om økonomi
Fellesnemnda får også en orientering om vedtatt økonomiplan i Rennesøy, Finnøy og Stavanger for perioden 2018-2021.q