-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fant gode løsninger på Finnøy

Publisert 27. juni 2018 av nyestavanger

Foto. Gruppearbeid på Finnøy.

Ansatte innen oppvekst og utdanning i de tre kommunene jobbet sammen på Finnøy med innspill til tjenesteutvikling. Foto: Vigdis By, Stavanger kommune.

Prosjektgruppen som jobber med tjenesteutvikling (TUP) i oppvekst og utdanning Nye Stavanger inviterte til involveringsverksted på Finnøy.

Ledere, rådgivere og tillitsvalgte i Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner deltok på involveringsverkstedet som var lagt til Utsyn misjonssenter tirsdag sist uke. Samlingen er et viktig tiltak for å sikre god involvering av de mest berørte ansatte, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

TUP oppvekst og utdanning
Direktør Oppvekst og utdanning Helene Ohm i Stavanger kommune er prosjektleder for TUP oppvekst og utdanning. Prosjektet omfatter tjenestene barnehage, skole, SFO, kulturskolen, helsestasjon og skolehelsetjeneste, ungdom og fritid, PPT, barneverntjenesten, SLT-koordinator og frivillighet.

Gruppearbeid på Finnøy
På Finnøy ble deltakerne først presentert for nøkkeltall og statistikk om dagens tjenesteleveranser i de tre kommunene. Deretter jobbet de i grupper med å finne fordeler og ulemper ved dagens organisering av tjenestene, og hvordan dette representerer muligheter og utfordringer ved den framtidige sammenslåingen. Innspillene fra verkstedet vil bli tatt med i det videre arbeidet til tjenesteutviklingsprosjektet. Prosjektgruppen skal levere sine første innspill til fremtidig organisering av tjenestene innen oppvekst og utdanning 26. august.

Målet er gode tjenester
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det satt i gang mange prosjekter for å harmonisere og forbedre kommunens tjenester. Forskjeller skal utjevnes og nye løsninger etableres. Målet er at den nye kommunen leverer gode og kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet. Tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres der folk bor.

Tekst og foto: Vigdis By, Stavanger kommune.