-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Felles NAV-kontor for Rennesøy og Finnøy i Vikevåg

Publisert 28. mars 2019 av nyestavanger

I møtet i fellesnemnda for Nye Stavanger 18. mars, ble det vedtatt å foreslå en ordning med fem NAV-kontor, hvor det femte kontoret skal ligge i Vikevåg og betjene innbyggerne i Rennesøy og Finnøy.

Se protokoll fra fellesnemndas behandling av saken.

Ledelsen i NAV Rogaland og ledelsen i avdeling Helse og velferd i Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommune har i kjølvannet av vedtaket hatt et drøftingsmøte der fellesnemdas vedtak ble gjennomgått. NAV Rogaland ga sin tilslutning til vedtaket, og det er enighet om å utarbeide en ny partnerskapsavtale basert på modellen med fem NAV-kontor i nye Stavanger, hvorav det femte kontoret lokaliseres til Vikevåg og får ansvar for å betjene innbyggerne i Rennesøy og Finnøy.

Forslag til ny partnerskapsavtale vil etter planen bli lagt fram til behandling i Fellesnemda for Nye Stavanger i møtet den 20.05.2019.

Når ny partnerskapsavtale er inngått vil det bli etablert en arbeidsgruppe som får ansvar for å lede arbeidet med å etablere det nye NAV-kontoret for Rennesøy/Finnøy. Gruppen vil ha representanter for ansatte og tillitsvalgte i Rennesøy og Finnøy, samt fra NAV Rogaland og staben i Helse og velferd.

Fra møtet i fellesnemnda 18. mars i Vikevåg.

Fra møtet i fellesnemnda 18. mars i Vikevåg.