-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fellesnemnda for Nye Stavanger kommune har fått reglement

Publisert 10. juli 2017 av Thomas Bore Olsen

Reglement for fellesnemnda

Kommunestyrene i Finnøy og Rennesøy og bystyret i Stavanger har vedtatt reglement for fellesnemnda for Nye Stavanger kommune.

Fellesnemnda består av 19 representanter oppnevnt av bystyret i Stavanger og 7 fra kommunestyrene i Finnøy og Rennesøy, – til sammen 33 representanter.

Fellesnemndas arbeids- og ansvarsområde er blant annet å vurdere prinsipielle sider ved sammenslåingsprosessen og fatte nødvendige vedtak for å etablere den nye kommunen.  Fellesnemnda har også ansvar for å ansette rådmann for Nye Stavanger.

Arbeidsutvalg under fellesnemnda
Reglementet åpner også for at det kan velges et arbeidsutvalg blant fellesnemndas medlemmer, som kan forberede og legge til rette saker for fellesnemnda. Arbeidsutvalget kan også fatte beslutninger i hastesaker.

Partssammensatt utvalg
For å sikre ansatte i de tre kommunene hjemler også reglementet bestemmelser om partssammensatt utvalg som skal avgi uttalelse i saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte.