-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fellesnemnda har hatt sitt siste møte

Publisert 18. september 2019 av nyestavanger

Mandag 16. september ble det aller siste møtet i fellesnemnda for nye Stavanger avviklet. Det vanket både blomster og fine ord fra leder Christine Sagen Helgø, som skrøt av måten representantene i fellesnemnda har utført sitt verv på.

Siden august 2017 har politikere fra de tre sammenslåingskommunene styrt kommunesammenslåingen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger. Nå overlater de styringen til det nye kommunestyret som konstitueres 21. oktober.

18 møter er det blitt, og saker som valg av kommunevåpen og målform, endring av gatenavn, opprettelse av innbyggertorg, plassering av landbrukskontor, grensejustering mellom Finnøy og Hjelmeland er bare noen veldig få av de sakene som har stått på agendaen.

Tillitsvalgte fikk skryt
Tre tillitsvalgte har deltatt i partssammensatt utvalg, et underutvalg som har tatt for seg alle sakene til fellesnemnda, som har relevans for de ansatte. Også her vanket det ros fra leder.

– Jeg vil også berømme måten de tillitsvalgte har utført sitt verv på i denne prosessen. Måten vi har jobbet på i partssammensatt utvalg har fungert veldig bra, og jeg håper erfaringene fra dette vil bli tatt med inn i den nye kommunen, sa Sagen Helgø.

Teksten fortsetter under bildet.

Foto. Fra venstre: Rasmus Hidle, Christine Sagen Helgø og Monica Wold

Leder for fellesnemnda Christine Sagen Helgø, flankert av Rasmus Hidle (v) og tillitsvalgt for Fagforbundet Monica Wold.

 

Noen takker av, andre blir med videre
En del av representantene i fellesnemnda skal ikke være med i politikken videre, mens andre har nye oppgaver i vente i nye Stavanger kommune. To av dem er ordfører i Finnøy Henrik Halleland og ordfører i Rennesøy Dagny Sunnanå Hausken. Begge er enige med Sagen Helgø om at arbeidet i fellesnemnda har vært en suksess

– Med god strategi og mykje raushet har vi steg for steg bygd desse tre organisasjonane saman. Eit gedigent arbeid som mange skal vere stolte av. Eg vil takke både politisk leiing ved Christine Sagen Helgø og Jostein Eiane og administrasjonen ved Per Kristian Vareide for eit særs godt samarbeid, sier Halleland.

Hausken skryter også av det gode samholdet i fellesnemnda.

– Jeg har hatt mange gode diskusjoner og blitt godt kjent med kjekke folk fra de andre kommunene, sier Hausken.

Nytt kommunestyre fra 21. oktober
21. oktober skal det nye kommunestyret konstituere seg. Det vil si at det blir bestemt hvem som skal ha hvilke verv, og hvem som skal sitte i de ulike utvalgene. Det nye kommunestyret starter opp med det samme og vil operere parallelt med de gamle kommunestyrene ut året. Det nye kommunestyret skal ta for seg saker som har med den nye kommunen å gjøre, mens de gamle kommunestyrene skal ta seg av drift og myndighetsutøvelse frem til nyttår, samt lukkingen av de gamle kommunene.

Foto. Jostein Eiane (Krf) og Egil Olsen (H)

Egil Olsen (H) får blomster og takk fra nestleder i fellesnemnda Jostein Eiane (Krf).