-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Finnøy får tre avfallsbeholdere fra høsten

Publisert 13. juni 2018 av nyestavanger

Sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger til en ny kommune begynner å merkes i hverdagen for folk på Finnøy allerede til høsten. Fra da skal det meste av kommunen inn i samme renovasjonsordning som Stavanger kommune har i dag. Det betyr at alle husstander få utdelt beholdere for restavfall,  organisk avfall, papiravfall og farlig og småelektrisk avfall.

Renovasjonen IKS, som skal utføre renovasjonstjenestene, begynner arbeidet med å sette ut beholderne 1.oktober. De begynner med Talgje, Finnøy og Sjernarøyene og fortsette med resten av kommunen frem mot starten av 2019. Øyene Bokn, Byre og Nord-Hidle fortsetter med en ordning tilsvarende den de har i dag.

Standard størrelse på avfallsbeholderne for restavfall, organisk avfall og papiravfall er 140 liter. Beholderen for farlig avfall og småelektrisk er på 40 liter. Det er mulig å velge et større spann på 240 liter for restavfall mot et ekstra gebyr og for papiravfall uten ekstra gebyr. De som ønsker et større spann enn standarden, må ta kontakt med Miljø og renovasjon i Stavanger kommune på e-post  eller på telefon 51 50 70 90 før 31. juli.

Det er størrelsen på spannet for restavfall som bestemmer hvor stort renovasjonsgebyret blir. Det kan bli små justeringer i gebyret i forhold til dagens priser. Hele den nye kommunen vil fra 2019 ha samme pris. Mer informasjon om gebyrer, finnes på Stavanger kommune sine nettsider.

Hva skjer med de gamle beholderne?
Dersom den gamle beholderen er i god stand, blir den stående. Er den i dårlig stand, tar renovatørene den med seg og erstatter den med en ny, eventuelt i en ny størrelse. Beholderne som ikke kan brukes mer, males opp og går til materialgjenvinning.

Du kan lese om renovasjonstjenestene i Stavanger kommune på kommunens nettsider.