-152 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

For ansatte

Innbyggertorgene på turné

Prosjekt Innbyggertorg er inne i en skikkelig festivalsesong. Prosjektet hadde stand på Tomatfestivalen på Judaberg 17. august, og lørdag 31. […]

Les mer

Brev om reservasjonsrett

Innen et par dager vil du få et brev i posten fra Nye Stavanger. I brevet forklares det hvilke rettigheter og […]

Les mer

Innplassering av ledere innen barnehage

Virksomhetsledere i de kommunale barnehagene er nå innplassert i ny virksomhetsstruktur. Barnehageområdet i nye Stavanger består av 20 barnehagevirksomheter med […]

Les mer

Valg 2019

I år er dere alle sammen invitert med til å skrive historie. Valget i 2019 blir det første lokalvalget i […]

Les mer

Innbyggermedvirkning i Nye Stavanger

Evalueringer så langt viser gode erfaringer med måten medvirkningsopplegget i Nye Stavanger er organisert på. Innbyggermedvirkning er et viktig element […]

Les mer

Slik er en god skole

Motiverte lærere, medbestemmelse, nye arbeidsmåter og nulltoleranse for mobbing. Det er blant kjennetegnene på en god skole, ifølge elevene i […]

Les mer

Innbyggerne har talt!

Innbyggerne i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har positive forventninger til den nye kommunen. Vei og kollektivtilbud er viktigst at den nye kommunen […]

Les mer

Prosjekt administrativ organisering

Administrativ organisering er siste tilskudd på stammen av administrative prosjekter i program Nye Stavanger. Mandat og milepælsplan ble godkjent i […]

Les mer

Målform i nye Stavanger kommune

Før de tre kommunene, Finnøy, Rennesøy og Stavanger slår seg sammen til én kommune 1.1.2020, skal fellesnemnda ta stilling til […]

Les mer

Fant gode løsninger på Finnøy

Prosjektgruppen som jobber med tjenesteutvikling (TUP) i oppvekst og utdanning Nye Stavanger inviterte til involveringsverksted på Finnøy. Ledere, rådgivere og […]

Les mer

Ledelse i Nye Stavanger

Onsdag 6. juni var ledere, tillitsvalgte og verneombud i Rennesøy, Finnøy og Stavanger kommune samlet for å diskutere ledelse i Nye […]

Les mer

Tre kommuner blir til én

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra 1. januar 2020 slå seg sammen til en ny kommune. Les mer om hva […]

Les mer

Nye Stavanger skal sykle til jobben

19. april starter den landsomfattende Sykle til jobben-aksjonen. Påmeldingen har åpnet, og Stavanger kommune spanderer deltakeravgiften på alle innbyggere i […]

Les mer

Rådmenn med nye oppgaver

Rådmennene i Finnøy og Rennesøy kommuner har fått tilbud om sentrale stillinger i Stavanger/Nye Stavanger kommune.  Kjartan C. Møller er […]

Les mer

Partssammensatt utvalg

Sammensetning av partssammensatt utvalg Fellesnemda for «Nye Stavanger» vil bestå av 19 representanter fra Stavanger, 7 representanter fra Rennesøy og 7 representanter […]

Les mer