-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forslaget til organisering av nye Stavanger er klart

Publisert 25. januar 2019 av nyestavanger

Per Kristian Vareide

Kommende rådmann i nye Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har lagt frem forslag til organisering av den nye kommunen.

Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger slår seg sammen til én ny kommune, skal tre organisasjoner bli til én ny organisasjon. Her er rådmannen sitt forslag til organisering av den nye kommunen.

Organisering av dagens Stavanger kommune ligger til grunn
Fellesnemda har bestemt at overordnet organisering av dagens Stavanger kommune, dvs. ny hovedmodell, skal ligge til grunn for nye Stavanger. Det betyr at forslaget rådmannen nå legger fram, skal bygge opp under målene for ny hovedmodell – i tillegg til målene i intensjonsavtalen.

Viktige innspill gjennom tjenesteutviklingsprosjektene
I desember 2018 leverte de ulike tjenesteutviklingsprosjektene (TUP) sine innspill til organisering av egne tjenesteområder. Prosjektene kom med forslag til organisering av alle nivåer innenfor eget område, til og med virksomhetsnivå. Disse innspillene ligger nå til grunn for rådmannens forslag til organisering av tjenesteområdene i den nye kommunen.

Omorganisering av stab/ støtte- områdene
I denne prosessen har det i tillegg vært behov for å vurdere dagens organisering av stab og støtte-områdene – spesielt HR, økonomi, innkjøp, digitalisering, innovasjon og forbedring. Prosjektet administrativ organisering har derfor gjennomført egne delprosjekter, som har sett særlig på organisering av disse områdene.  Ansatte som blir berørt av endringene har også vært involvert i arbeidet underveis. Fra side 27 i forslaget kan du lese mer om hvordan stab/ støtte- områdene kan organiseres.

Hva skjer videre?
Dette forslaget til organisering ble behandlet i utvidet programstyre den 23. januar. Deretter skal det diskuteres på en høringskonferanse med tillitsvalgte fra de tre kommunene den 30. januar, drøftes med tillitsvalgte 5. februar – før det vedtas endelig av rådmannen den 7. februar.

Her kan du lese rådmannens forslag til samlet organisering av nye Stavanger kommune.