-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fra kvinnesak til piffikrydder

Publisert 25. juni 2018 av nyestavanger

Illustrasjon. turister tar feil av gater.

For å unngå forvirring kan ikke to gater ha samme navn i én og samme kommune.

Det manglet ikke på verken kunnskap, kreativitet eller innsatsvilje blant innbyggerne i Rennesøy, Finnøy og Stavanger, da de fikk muligheten til å foreslå nye navn på 19 gater, fordelt på de tre kommunene. Over 300 forslag kom inn til prosjektgruppa. Nå sendes de aktuelle forslagene på høring over sommeren.

I forbindelse med sammenslåingen av kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger må 19 gater endre navn, slik at ingen av gatene i den nye kommunen har like navn. De fire siste ukene har det strømmet inn med forslag til nye gatenavn.

– Jeg er veldig imponert over alle forslagene vi har fått inn. Jeg hadde nok forventet litt flere klager fra beboere som mister gatenavnet sitt, men vi har ikke fått en eneste en! Folk har i stedet vært veldig flinke til å komme med gode navneforslag, og viser stor forståelse for endringene som må gjøres, sier Susanne Kråkenes, prosjektleder for prosjektet Matrikkel og gatenavn i Nye Stavanger.

Du kan fortsatt si din mening
Nå sendes forslagene på høring, og alle som vil kan komme med innspill til navneforslagene. Du kan si hva du liker eller ikke liker med de forslagene som er kommet inn. Du kan si fra om noe er feil, eller om det er andre hensyn som bør tas.

I oktober går saken til Fellesnemnda for Nye Stavanger, som har siste ord.

– Poenget med høringen er å hente inn informasjon vi eventuelt ikke har fått med oss i første runde, slik at Fellesnemnda kan ta en best mulig avgjørelse ut fra informasjonen som er tilgjengelig.

Her kan du se oversikt over de aktuelle forslagene til hver gate.

Send inn ditt høringssvar her.

Lokalhistorie
Mange av forslagsstillerne har fulgt rådene, som prosjektgruppa gikk ut med i forkant, som at gode gatenavn er basert på navnet på området, hva området blir/har vært brukt til, fysiske karakteristikker ved veien, eller navn som passer inn med andre gatenavn i området.

– Det er så mye kunnskap der ute, om hva gater og områder heter på folkemunne, hva det het før i tiden, hva området ble brukt til osv. Det er kjempespennende å gå gjennom alle disse forslagene. Vi lærer mye nytt, sier Kråkenes.

Foto. Mia Berner ble født i Stavanger i 1923, men flyktet til Sverige under 2. verdenskrig.

Mia Berner ble født i Stavanger i 1923, men flyktet til Sverige under 2. verdenskrig. Kjent som motstandskvinne, filosof, journalist, samfunnsviter og forfatter. Foto: Stavanger Byarkiv.

Sterke kvinner
Mange har ønsket å hedre noen av kommunenes mange sterke kvinner med gatenavn. Også her har innbyggerne vist stor kunnskap om lokal historie og samfunnsliv. Av de mange lokale kvinnene som har gjort seg bemerket på ulikt vis, og som derfor er blitt foreslått som gatenavn, kan nevnes Kristine Midtvedt, en av Norges første kvinnelige politikonstabler, motstandskvinnen Mia Berner, som flyktet til Sverige under 2. verdenskrig, og senere ble kjent som filosof, journalist, samfunnsviter og forfatter. Kirsten Ohm, Norges første kvinnelige ambassadør og kvinnesakskvinnene Anna Gjøstein, Gudrun Gjøstein Tvedt, Dorothea Vik, Henriette Berg og Emma Nielsen Øgreid.

En rekke skuespillere og andre kulturpersonligheter er også nevnt: Sally Nilsson, Gretelill Tangen, Elsa Nordvang og Nora Borge, for ikke å snakke om politikerne Kari Thu, Brit Egaas Røen, Mimi Skadberg, Kari Hauge Rasmussen og Christine Sagen Helgø.

Ikke alle forslagene som er kommet inn, kan brukes.

– Noen av personene som er foreslått er fortsatt i live, og bra er det, men vi kaller ikke opp gater etter personer som fremdeles lever. Vi har fulgt nasjonale råd om at personer som får gater oppkalt etter seg skal ha vært død i minst 5 år, sier Kråkenes.

Mat, musikk og mørke smug
Både mat, musikk og film går igjen i mange av navneforslagene som er kommet inn. Det er Lompeveien, Kanelsvingen, Komlegata og Piffikryddergata. Det er De Lillosgata, Jokke og Valentinernes gate og Raga Rockers gate. En rekke forslag er også tydelig inspirert av Ringenes Herre: Smaugs øde gate, Tåkefjellvegen og Ensomhetens veg.

Og så er det de forslagene som klinger så fint at du har lyst til å lage en sang av dem: Melodimarka, Duettdalen, Juveljuvet, Takkebakken og Fergeberget.

Lenge leve fantasien!