-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fullt hus på folkemøte på Ombo

Publisert 6. mars 2019 av procontra

Foto. Leder for fellesnemnda til nye Stavanger, Christine Sagen Helgø ønsker velkommen.

Fullt hus på folkemøtet på Ombo 5. mars. Leder for fellesnemnda til nye Stavanger, Christine Sagen Helgø ønsket velkommen.

– Hverdagen i den nye kommunen skal bli likest mulig som i dag. Det gjelder både for dere som bor på Ombo og for de andre innbyggerne i den nye kommunen, sa prosjektrådmann Per Kristian Vareide til rundt 65 frammøtte på Grendahuset på Ombo.

Hele Ombo blir en del av nye Stavanger kommune fra og med 1. januar 2020. Til nå har øya vært delt mellom kommunene Finnøy og Hjelmeland.
På folkemøtet som fant sted tirsdag 5. mars deltok ordførerne i Finnøy, Hjelmeland og Stavanger og varaordfører i Rennesøy, sammen med representanter fra Nye Stavanger. Målet var å gi innbyggerne informasjon om den nye kommunen, skolestruktur, landbrukskontor og andre tema som er relevante for innbyggerne på Ombo.

– Folk skal fortsatt ha kort vei til tjenestene. Både oppvekstsenteret her på Ombo og andre skoler og sykehjem skal fortsette å være der de er, og gi minst like gode tilbud i framtiden, understreket Vareide.

Innbyggerne på Ombo ble orientert om at nye Stavanger kommune at ønsker en videreføring av dagens tilbud med legebåt i Ryfylke, og at kommunen vil jobbe for utbygging av bredbånd og bedre kollektivtilbud.

Innbyggertorg
Ordfører Henrik Halleland i Finnøy kommune viste til at det pågår mange gode prosesser som skal ivareta lokaldemokratiet.

Nye Stavanger kommune vil få nye innbyggertorg med kommunale servicefunksjoner på Judaberg og i Vikevåg. Målet er å bygge videre på styrken og kompetansen i dagens Finnøy og Rennesøy kommuner, og tilby kommunale tjenester som innbyggerservice, publikumsmottak og førstelinjetjenester for innbyggere og næringsliv.

Halleland var spesielt tydelig på én ting:

– Det nye landbrukskontoret vil ikke ligge i Stavanger sentrum. Vi har også et mål om at kontoret skal kunne drive mer med utvikling i landbruket enn i dag, sa Helleland.

– Langt til Judaberg
Ordfører Bjørn Laugaland i Hjelmeland kommune la ikke skjul på han er mindre fornøyd med grensejusteringen.

– De som bor på Hjelmelandssiden av øya er opptatt av hva de skal gjøre når de trenger omsorgsplass. Hva med de som får lang vei til tjenester på Judaberg når de i stedet kan krysse fjorden til Hjelmeland? spurte han.

Svaret han fikk fra Helene Ohm, direktør for oppvekst og utdanning, var at den kommunen vil strekke seg langt for å finne gode løsninger for den enkelte innbygger, enten det gjelder eldre og syke med pleiebehov eller skoleelever.

– Hovedregelen er at tjenestene skal tilbys av den nye kommunen fra 1. januar 2020, men Stavanger har allerede i dag skoleelever og barnehagebarn fra de omliggende kommunene. Vi har praksis for denne typen saker, og vil ta med erfaringene våre i den nye kommunen, forklarte Ohm.