-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Gebyrforskrift på høring

Publisert 3. april 2019 av nyestavanger

To forskrifter er lagt ut på høring i forbindelse med overgangen til nye Stavanger kommune 1.1.2020. Det gjelder forskrift om vann- og avløpsgebyr og forskrift om tømming av slamavskillere og bestemmelser om gebyr. Høringsfristen er 30. april.

Vann og avløp
Stavanger kommune har i dag en gebyrforskrift som ble vedtatt i 2005, mens Finnøy og Rennesøy har en felles gebyrforskrift sammen med Hjelmeland, Kvitsøy, Strand og Time kommuner vedtatt høsten 2016. Gjeldende gebyrforskrifter og gebyrstruktur er til dels svært ulike for kommunene som blir en del av nye Stavanger.
Representanter for alle tre kommuner har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av ny forskrift, der det er tatt utgangspunkt i gjeldende gebyrforskrift for Finnøy og Rennesøy.

Slik gir du innspill
Epost til post.vamyndighet@stavanger.kommune.no, merket «Gebyrforskrift vann og avløp»

Brev til Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging,
Postboks 8001,
4068 Stavanger, merket «Gebyrforskrift vann og avløp»

Tømming av slamavskillere
Stavanger kommune har i dag ikke en egen forskrift som omhandler slamtømming og slamgebyr. Finnøy har bestemmelser om slamtømming og gebyr som del av lokal renovasjonsforskrift, utarbeidet av Ryfylke Miljøverk IKS for kommunene Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Strand og Suldal. Rennesøy har bestemmelser om slamtømming som del av sin lokale renovasjonsforskrift godkjent i 2013.
Ansvaret for slamtømming og tilhørende gebyr for dette vil i nye Stavanger være lagt til Vann og avløp, ikke Miljø og renovasjon, og det utarbeides derfor en egen lokal forskrift for dette, i tillegg til lokal renovasjonsforskrift.

Slik gir du innspill
Epost til post.vamyndighet@stavanger.kommune.no, merket «Forskrift om slamtømming»

Brev til Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging,
Postboks 8001,
4068 Stavanger, merket «Forskrift om slamtømming»

Les mer på stavanger.kommune.no