-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

God stemning på forestilling for frivillige

Publisert 6. desember 2018 av nyestavanger

På FNs internasjonale frivillighetsdag onsdag 5. desember var frivillige fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger invitert til en storslått og variert festforestilling i Kuppelhallen.

Foto. Strengeplukk

Strengeplukk

På scenen sto blant annet visesangeren Svein Tang Wa med band, bluegrassbandet Strengeplukk, barn og ungdom fra kulturskolen og Tasta skolekorps. Målet med forestillingen var å gi frivillige i det som blir nye Stavanger kommune et velfortjent klapp på skulderen, i tillegg til å synliggjøre den viktige innsatsen de gjør.

– Frivillighet skaper aktiviteter og engasjement og betyr mye for lokalmiljøet. Det har stor verdi for enkeltmennesker, enten du deltar selv eller er mottakere og får glede av andres frivillige innsats. Det å gjøre noe meningsfylt sammen med naboer og folk i nærmiljøet, er viktig i arbeidet med å skape en åpen og inkluderende by, sa Stavangerordfører Christine Sagen Helgø da hun takket de frivillige.

Felles frivillighetsstrategi i Nye Stavanger
Sagen Helgø trakk fram at Stavanger kommune har laget en strategiplan for samhandling mellom frivillige og i kommunen. Frivillighet er også solid forankret i Kommuneplanen for 2010-2025. I forbindelse med sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal strategiplanen for frivillighet rulleres, dette skal skje i samarbeid med frivilligheten i alle tre kommunene.

Foto. Anne Merete Bruheim, Marit Kvinnesland og Louis Escalett er frivillige i Stavanger Jazzforum

Anne Merete Bruheim, Marit Kvinnesland og Louis Escalett er frivillige i Stavanger Jazzforum

Eierskap
Ordfører Henrik Halleland i Finnøy kommune sa at mottoet «Dei lyse og levande øyane – saman for folk i Finnøy», henger tett sammen med frivillighet og dugnadsånd.

– Over 100 frivillige er tilknyttet til Finnøys frivilligsentral. Ordet «eierskap» er viktig når vi snakkar om frivillighet og dugnad. Eierskap er ansvar. Med ansvar får du folk som tar vare på det som er viktig når det gjelder å skapa gode lokalmiljøer, understreket Halleland.

– Samfunnsnyttig innsats.
Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken understreket at det er lange tradisjoner for frivillighet på øyene.
– Lag og organisasjoner har drevet med frivillig samfunnsnyttig innsats i mange generasjoner, for eksempel innen bondelag, husflidlag, sanitetsforening og menigheter, sa Sunnanå Hausken.

Hun nevnte spesielt 4H som eksempel på en forening som legger en stor innsats i Rennesøy. Utstein 4H markerte nylig sitt 50-årsjubileum.