-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Har du forslag til nye gatenavn?

Publisert 9. mai 2018 av nyestavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune, er det vedtatt at 19 gater må endre navn. Nå trenger Nye Stavanger din hjelp til å finne nye, gode navn.

– Har du et forslag til nytt navn for én eller flere av gatene (se lenger ned i saken), så vil vi gjerne høre fra deg. Generelle navneforslag som ikke er knyttet til én spesiell gate, tas også imot med takk, sier Susanne Kråkenes, rådgiver for by- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune. Hun leder arbeidet med endring av gatenavn, på vegne av de tre kommunene.

Alle forslagene sendes på e-post til gatenavn@stavanger.kommune.no eller i vanlig post til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk konvolutten «gatenavn». Fristen er 15. juni 2018.

Illustrasjon. Tursister og sauer.

Sånn kan det gå om man forveksler Haugvaldstads gate med Haugvaldstadsveien… Illustrasjon: Egil Bjørøen.

Gatenavn må være unike
Det er kommunens oppgave, som adressemyndighet, å påse at gatenavnene er unike og ikke kan forveksles. Dette er spesielt viktig for at utrykningskjøretøy, varelevering, taxi og andre besøkende, som kjører etter GPS, skal kunne finne fram til riktig adresse.

– En adresse er alltid koblet til et kommunenummer, så det er først når en vei har samme kommunenummer og samme gatenavn at det blir forvirring. Det er derfor vi må gjøre denne jobben i forbindelse med kommunesammenslåingen, sier Kråkenes.

Tar hensyn til stedsnavn
En prosjektgruppe bestående av fagfolk fra alle tre kommunene har foreslått hvilke gatenavn som må endres, basert på ulike kriterier. Det er blant annet vektlagt at veinavn knyttet til gamle steds- og bruksnavn i størst mulig grad beholdes. Derfor beholdes for eksempel Fjøløyveien i Rennesøy, som ligger på øya Fjøløy, mens Fjøløyveien i Stavanger må endre navn.

I tillegg er det viktig at færrest mulig adressanter må omadresseres og at veletablerte veinavn, som mange har sterk tilknytning til, beholdes.

Kom med forslag!
Nå åpner kommunene opp for at alle som ønsker kan komme med forslag til nye gatenavn. Følgende gater endrer navn:

Stavanger:
• Asjeveien
• Bruveien
• Fjøløyveien
• Hageveien
• Haugvaldstads gate
• Hellelandsveien
• Hesbygata
• Mølleveien
• Sjøveien
• Storhagen
• Talgjegata
• Vodlaveien

Finnøy:
• Hauskjevegen
• Vikekleiva

Rennesøy:
• Austbøveien
• Godalen
• Mølleveien
• Nygårdsveien
• Vågedalsveien

Nye gatenavn på plass i år
Frist for innlevering av forslag er satt til fredag 15.juni 2018. Alle forslagene vil deretter bli gjennomgått av prosjektgruppen, med påfølgende høringsrunde og gjennomgang av denne, før nye gatenavn blir vedtatt av fellesnemnda (felles kommunestyre for de tre kommunen) til høsten.
Etter at fellesnemnda har vedtatt nye gatenavn, vil endringene bli gjennomført, og berørte vil bli omadressert til nye gatenavn og eventuelt nye husnummer, hvis det er nødvendig.
Nye adresser skal være på plass i god tid før kommunesammenslåingen, slik at endringene får tid til å gå seg til. I denne prosessen vil de tre kommunene ha kontakt med både AMK og Posten, samt informere via media slik at endringene skaper minst mulig ulempe for de som får nye adresser.