-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Har du spørsmål om innplassering i nye Stavanger kommune? Her kan du få svar.

Publisert 22. februar 2019 av procontra

Den administrative organiseringen av nye Stavanger kommune er avsluttet, og det betyr at innplassering av ledere og ansatte settes i gang nå. Alle ledere skal være innplassert innen utgangen av mars, og alle ansatte innen utgangen av juni.

Ofte stilte spørsmål
I februar har prosjekt Virksomhetsoverdragelse vært rundt i de tre kommunene og fortalt om den prosessen vi skal i gang med. Spørsmålene vi har fått i disse møtene har vi samlet og gjort tilgjengelig for alle: På siden «Ofte stilte spørsmål» kan du få svar på noe av det du måtte lure på i forbindelse med ditt arbeidsforhold i nye Stavanger kommune.

Veileder
Virksomhetsoverdragelsen berører i prinsippet alle ansatte i Stavanger, Finnøy og Rennesøy kommune, men virksomheter som skoler, barnehager, sykehjem m.fl. vil bli mindre berørt av innplasseringen. For ansatte i disse virksomhetene vil arbeidsforholdet som hovedregel bli videreført med få eller ingen endringer.

For enkelte ledere og ansatte i stabs- og støttefunksjoner kan det derimot bli endringer i arbeidsforholdet, som følge av at noen stillinger faller bort.

Som en støtte til ledere og informasjon til ansatte i denne prosessen, er det nå utarbeidet en veileder for innplassering av ansatte i nye Stavanger kommune.

Mer informasjon?

Abonner på nyhetsbrev for å få informasjon om det som skjer i perioden frem til 1.1.2020 og hvordan det påvirker deg som ansatt.

Ofte stilte spørsmål