137 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Harmonisering av matrikkel og gatenavn

Statens kartverk og kommunene har ansvar for å holde orden i registeret for eiendomsinformasjon. Dette registeret kalles matrikkelen og har blant annet informasjon om hvor eiendommene er, hvem som eier dem og hva eiendommen brukes til.

Ved sammenslåing av kommunene vil mange eiendommer, kretser og gater få samme id-koder i matrikkelen. For å kunne slå sammen kommunene er det et krav at det må være gjennomført en harmonisering av matrikkelregistrene i de tre kommunene. Like eller nesten like gatenavn må også endres. Dette er for å forhindre at utrykningspersonell eller andre kjører til feil adresse.

Mer om prosjektet i sak 12/18 i Fellesnemnda (21.03.18)