-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hele Ombo blir en del av nye Stavanger

Publisert 13. desember 2018 av nyestavanger

Kart. Nye Stavanger

Grensen mellom Finnøy og Hjelmeland kommune, som går tvers over Ombo, vil slutte å eksistere fra 1.1.2020.

Mandag denne uken ble det klart at hele øya Ombo blir en del av nye Stavanger kommune fra og med 1.1.2020. Til nå har øya vært delt mellom to kommuner – Finnøy og Hjelmeland.

Ordfører i Finnøy, Henrik Halleland, sier de nå vil hive seg rundt og sørge for at også innbyggerne på Hjelmeland-siden av Ombo får god informasjon om prosessen frem mot kommunesammenslåingen 1.1.2020, som de nå blir en del av.

Folkemøte på nyåret
Det vil bli arrangert et folkemøte på nyåret, hvor ordførerne i Finnøy og Hjelmeland vil delta, sammen med representanter fra Nye Stavanger. Her vil det blant annet informeres om kommunesammenslåingen, skolestruktur og andre tema som er relevante for innbyggerne på Ombo.

Foto. Ordfører i Finnøy, Henrik Halleland

Ordfører i Finnøy, Henrik Halleland

Elever fra Ombo går i dag på barneskole på oppvekstsenteret på Ombo, som driftes av Finnøy kommune. Når ungene begynner på ungdomsskolen blir de delt mellom de to kommunene. Da reiser elevene på Hjelmeland-siden over til Hjelmeland ungdomsskule, mens elvene på Finnøy-siden til Finnøy sentralskule.

– Det vil naturlig nok bli endringer på dette nå, og alt dette må vi lage smidige overganger på. Detaljene har vi ikke fått på plass helt enda, sier Halleland, og oppfordrer innbyggerne til å komme på folkemøtet.