-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Her er de nye gatenavnene!

Publisert 7. januar 2019 av nyestavanger

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 10. desember 2018 nye navn på 16 av de 19 gatene som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Foto. Gateskilt hvor det står Austbøvegen.

Austbøvegen på Rennesøy endres til Dalakervegen.

De nye gatenavnene er:
Asjeveien (Stavanger) blir til Kalhammargeilen
Bruveien (Stavanger) blir til Byhaugkroken
Fjøløyveien (Stavanger) blir til Sjøfartsveien
Haugvaldstads gate (Stavanger) blir til John Haugvaldstads gate.
Hellelandsveien (Stavanger) blir til Kristine Berges vei
Mølleveien (Stavanger) blir til Mygeveien
Sjøveien (Stavanger) blir til Neptunveien
Talgjegata (Stavanger) blir til Steinhagen
Vodlaveien (Stavanger) blir til Jåttåstien
Austbøveien (Rennesøy) blir til Dalakerveien
Godalen (Rennesøy) blir til Mehushagen
Mølleveien (Rennesøy) blir til Smidalen
Nygårdsveien (Rennesøy) blir til Golhaugveien
Vågedalsveien (Rennesøy) blir til Hegglandsveien
Vikekleiva (Finnøy) blir til Utsynvegen
Hauskjevegen (Finnøy) blir til Øvre Hauskjevegen

To gater på ny høring og én utsatt
To gater sendes på ny høring etter at det kom opp nye forslag i fellesnemnda som ikke har vært med i tidligere høringsrunder:

– Hageveien i Stavanger er foreslått endret til Kristin Flagstads vei.
– Storhagen i Stavanger er foreslått endret til Godalsbakken eller Godalsalléen.

Foto. Gateskilt hvor det står Vikekleiva.

Vikekleiva på Finnøy endres til Utsynvegen.

Hesbygata i Stavanger er ikke avklart ennå. Denne vil bli sendt til gatenavnutvalget i Stavanger for ny behandling.

Når skal de nye gatenavnene tas i bruk?

Alle som bor i en gate som har endret navn, vil om kort tid få brev om vedtaket som er gjort, og når selve endringen vil skje. Som regel går det en måned fra man mottar brevet til selve endringen trer i kraft.

– Vi gir beskjed til Folkeregisteret og Posten om at adressen er endret, så innbygger trenger ikke selv sende flyttemelding, men en må selv varsle private forbindelser om den nye adressen. Husk også å informere eventuelle leieboere om den nye adressen, sier Susanne Kråkenes, som er prosjektleder for prosjektet Matrikkel og gatenavn i Nye Stavanger.

Her kan du se oversikt over de nye gatenavnene: