-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høring av regler for folkevalgtes arbeidsvilkår

Publisert 5. september 2019 av nyestavanger

Kommunene Stavanger, Finnøy og Rennesøy blir slått sammen fra 1. januar 2020. I forbindelse med sammenslåingen er det utarbeidet regler for arbeidsforholdene til de folkevalgte. Reglene styrer blant annet offentlig støtte til de politiske partiene, utbetaling av godtgjørelser til de folkevalgte og tapt arbeidsfortjeneste.

Fellesnemnda for nye Stavanger har vedtatt at reglene for de folkevalgtes arbeidsvilkår skal på høring før saken legges fram for det nye kommunestyret etter valget i september 2019.

Alle interesserte kan uttale seg om og gi innspill til forslaget.

Hovedtrekkene i de uttalelsene og innspillene kommunen mottar blir kort oppsummert i saken til det nye kommunestyret.

Uttalelser sendes Postmottak@stavanger.kommune.no innen 30.september 2019.

Foto. Fellesnmenda for nye Stavanger

Regler for folkevalgtes arbeidsvilkår er nå ute på høring.