-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høringskonferanse om ny organisering

Publisert 4. februar 2019 av nyestavanger

Nå er behandlingen av forslaget til organisering av nye Stavanger i gang. Andre trinn i prosessen – høringsrunden med prosjekttillitsvalgte – ble gjennomført i torsdag 31.januar.

Foto. Tillitsvalgte og direktør for oppvekst og utdanning sitter rundt et bord.

Direktør for oppvekst og utdanning Helene Ohm svarer på spørsmål fra tillitsvalgte og vernetjenesten.

Alle direktørene var til stede for å svare på spørsmål fra hovedverneombud, prosjekttillitsvalgte og andre tillitsvalgte fra de tre kommunene.

– Jeg synes det er svært nyttig å sitte ned i en litt mer uformell setting og ha mulighet til å stille spørsmål direkte til direktørene, slik som vi gjør i dag, sa Truls Hagland fra Utdanningsforbundet.

Mange ulike temaer var oppe til diskusjon – alt fra innbyggertorg og lokalisering, til digitalisering og havbruk i den nye kommunen. Her kan du lese referatet fra høringen.

Skal den nye kommunen ha et eget prosjektkontor?
På høringskonferansen behandlet de også et tilleggsforslag om etablering av et eget prosjektkontor. Det er avgjørende at kommunen får til satsinger og oppgaver på tvers av tjenesteområdene, for eksempel oppgaver som ikke har en naturlig tilhørighet i et bestemt direktørområde, oppgaver med et spesielt behov for felles koordinering i oppstartsfase eller oppgaver som krever spesiell, tydelig og sterk forankring av rådmannen og rådmannens lederteam. Prosjektrådmannen ønsker derfor å opprette en enhet som både skal ivareta behovet for fleksibel organisering av denne typer oppgaver – og gi nødvendig forutsigbarhet og kontinuitet.

Dette skjer videre
Nå skal forslaget til organisering av nye Stavanger drøftes medNotat samlet organisering versjon 0.6 (003) tillitsvalgte tirsdag 5. februar, før det vedtas endeling av prosjektrådmannen torsdag 7. februar.