25 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hvordan skal vi ha det i nye Stavanger kommune?

Publisert 13. februar 2019 av nyestavanger

Nå kan du si din mening om hvordan nye Stavanger skal utvikle seg i de neste 15 årene. Hva skal vi satse på for at den nye kommunen blir et godt sted å bo for alle?

Kommuneplanens samfunnsdel (se forklaring lenger nede) sendes nå på høring, og alle som vil kan si sin mening om planen. Fristen er 29. mars!

300 har allerede bidratt
Gjennom et omfattende medvirkningsopplegg høsten 2018 har over 300 personer allerede deltatt i utarbeidelsen av planen.

– Vi har hatt framtidsverksted med næringslivet, politikere, innbyggere, kommuneansatte, frivillig sektor og ungdomsrådene i de tre kommunene. I tillegg har et innbyggerpanel, bestående av seks innbyggere fra hver kommune, hatt gjestebud hjemme hos seg selv, der de har invitert venner og naboer til diskusjon rundt aktuelle spørsmål om lokalmiljøet, sier Eli Sirnes Willumsen, prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel.

Tre satsingsområder
Planen peker ut tre hovedsatsingsområder frem mot 2034:

Gode hverdagsliv handler om å utvikle driftige lokalmiljø med aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet.

Regionmotoren peker på Stavangers rolle og ansvar som regionhovedstad.

Grønn spydspiss legger opp til at Stavanger skal være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn.

Tre satsingsområder: gode hverdagsliv, regionmotoren, grønn spydspissHva skjer videre?
Alle innspillene som kommer inn vil bli vurdert og vil følge med i den videre politiske behandlingen. Kommuneplanen skal endelig godkjennes av det nye kommunestyret for Stavanger kommune i november 2019.

Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen gir overordnede føringer for hvordan Stavanger skal utvikle seg i årene som kommer. Planen består av to deler: En arealdel og en samfunnsdel:

Samfunnsdelen handler om hvordan vi ønsker å ha det i kommunen i årene som kommer, altså hva vi skal satse på for at kommunen skal være et godt sted å bo nå og i fremtiden.

Arealdelen handler blant annet om hvordan vi skal forvalte ulike områder i kommunen. Hvor skal vi bo, hvor høyt skal vi bygge, hvor skal vi ha grøntområder og hvordan skal vi forflytte oss.

Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel her.