129 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Scenariesamling 3. Tjenestebehov og kommunens rolle

Hva skal være kommunens rolle som samfunnsutvikler og tjenesteyter? Hvordan kan vi få til et best mulig samspill mellom kommune, næringsliv og frivillige? Den tredje samlingen tok for seg tjenestebehov og kommunens rolle. Her deltok representanter fra frivillig sektor, fagledere og ansatte i de tre kommunene. Sammen diskuterte de hvordan frivillig sektor og kommunen kan spille på lag til det beste for innbyggerne.

Foto. Gruppearbeid.

Foto. Prosjektrådmannen taler til fullsat sal på Spor 5.