-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innbyggerpanel og gjestebud

I arbeidet med kommunesammenslåingen har vi prøvd å skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag å jobbe ut ifra. Innbyggerpanel og gjestebud har vært noen av metodene vi har brukt for å få innblikk i hva innbyggerne i Finnøy, Rennesøy og Stavanger tenker er viktig å ta med seg inn i den nye kommunen.

Hva er et gjestebud?
Gjestebud handler om at “vanlige folk” inviterer venner, bekjente eller naboer hjem til en uformell prat rundt noen utvalgte tema vi i kommunen lurer på. På denne måten kan vi få tak i meningene til de innbyggerne som gjerne ikke tropper opp på folkemøter og lignende

Hvordan ble innbyggerpanelet rekruttert?
Vi gikk ut i sosiale medier, i lokalavisene og på nettsidene til de tre kommunene og etterlyste deltakere til et innbyggerpanel. Panelet ble invitert med på scenariesamlingen 2. oktober for å få et innblikk i Telemarksforsking sine tanker om befolknings- og næringsutvikling i nye Stavanger. Etterpå skulle de ha gjestebud på hjemmebane. Blant de som meldte seg, plukket vi ut et utvalg på 16 personer i alderen 17 til 85 år.

Hva spurte vi om?
Vi ba innbyggerpanelet om å bruke gjestebudet til å diskutere likheter og ulikheter mellom de tre kommunene. Det var spørsmål som:

Hva har vi felles, vi som bor i Finnøy, Rennesøy og Stavanger?
Nesten alle gjestebudene trekker fram nærheten til naturen som et fellestrekk for de tre kommunene. Vi er glad i å bruke naturen og opptatt av å ta vare på kulturlandskapet. Et annet fellestrekk er kysten og havet som næringsvei, ikke minst i form av «oljå». Vi kjenner på de samme oppturen og nedturene. For øvrig blir innbyggere i den nye kommunen generelt beskrevet som jordnære, stolte, driftige og hjemmekjære.

Hva må bli bedre?
Så å si alle gjestebudene etterlyser bedre kollektivordninger. Særlig på øyene trekkes buss- og båt-tilbud fram som nøkkelen til et fullverdig hverdagsliv, ikke minst for barnefamilier i tidsklemma og ungdom uten bil. Tilrettelegging for sykkel må også bli bedre. Skikkelig svømmeopplæring etterlyses både i byen og på øyene.

De som bor i utkanten av den nye kommunen er opptatt av å få beholde viktige funksjoner som skole og eldreomsorg i lokalmiljøet.

Hvordan brukes dette videre?
Gjestebud-referatene, og referatet fra framtidsverkstedet der innbyggerpanelet deltok, blir en del av kunnskapsgrunnlaget til alle som jobber med kommunesammenslåingen. Innspillene fra innbyggerpanelet er med på å danne grunnlag for blant annet overordnede strategier, arealbruk og visjon for den nye kommunen (kommuneplan), og andre Nye Stavanger-prosjekter. Innbyggerpanelet kommer til å bli kalt inn til en ny fellessamling når samfunnsdelen er klar for høring. Flere av paneldeltakerne har også stilt seg disponible til å bidra ved senere anledninger.