-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innbyggerne har talt!

Publisert 21. november 2018 av nyestavanger

Innbyggerne i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har positive forventninger til den nye kommunen. Vei og kollektivtilbud er viktigst at den nye kommunen tar tak i, og overraskende mange vil heller ha tjenester på nett enn nært der de bor. Dette er noen av resultatene fra innbyggerkartleggingen som ble utført i regi av Nye Stavanger.

Innbyggerkartleggingen, som ble utført på telefon til 1200 personer i de tre kommunene, skal brukes som bakgrunnsmateriell for flere av prosjektene i Nye Stavanger, blant annet til arbeidet med:

Ulik kjennskap til sammenslåingen
Bare 1/3 av Stavangers befolkning vet at kommunen de bor i skal slå seg sammen med Rennesøy og Finnøy om et drøyt år. Til sammenlikning vet 80 % i Rennesøy og 79% i Finnøy det samme. Det er den yngste aldersgruppen som vet minst og den eldste aldersgruppen som vet mest om temaet.

Trygge nabolag
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser at de fleste opplever nabolaget sitt som trygt og at de føler et sterkt fellesskap med de andre som bor der. Stavanger scorer lavere enn de to andre kommunene her, men dette er et ganske klassisk by-land skille og er ikke typisk for akkurat disse kommunene.

Bedre kollektivtilbud og flere møteplasser
På spørsmål om hva den nye kommunen helst bør ta tak i er vei, transport og infrastruktur det klart viktigste området for innbyggerne. Her er kollektivtrafikk spesielt nevnt.
Det er også et ønske om flere møteplasser og bedre ungdomstilbud, særlig ute på øyene.

– Dette støttes også av informasjon vi har fått fra andre respondenter, som deltakere på fremtidsverkstedene, medlemmer i ungdomsrådene og innbyggerpanelet, sier rådgiver Tor Brynjar Welander i Nye Stavanger, som har vært ansvarlig for involveringsaktivitetene i Nye Stavanger.

Størst tillit til politikerne i Finnøy
Innbyggerne fikk også noen spørsmål som gikk på tilliten til politikerne i sin kommune. Her viser svarene tydelig at innbyggerne i Finnøy opplever at de har større innflytelse, større tillit til politikerne og at politikerne er mer lydhøre sammenlignet med de to andre kommunene.

Stavangers innbyggere opplever minst innflytelse på dette området.

Flere vil på nett
Alt i alt viser undersøkelsen at innbyggerne i de tre kommunene har positive forventninger til tjenestetilbudet i den nye kommunen. På en skala fra 0 til hundre, hvor 50 er midt på treet, ligger alle kommunene over 50.

På spørsmål om hva som er viktigst, tjenester som har god tilgjengelighet på nett eller tjenester nær der folk bor, svarer flertallet at nett er viktigst. Innbyggere over 60 år, og de fra Finnøy skiller seg ut her. De ønsker heller tjenester nært der de bor.

Se hovedfunn fra innbyggerundersøkelsen her

Se hele innbyggerundersøkelsen her