-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innbyggertorg – hva er det?

Publisert 16. mai 2019 av nyestavanger

Når lyset slukkes i kommunehusene på Judaberg og i Vikevåg 31. desember 2019, skrus de samtidig på i de nye innbyggertorgene. Men hva er egentlig et innbyggertorg? Arbeidet med å finne ut av det er godt i gang, og det er innbyggerne selv som gir svarene.

Innbyggertorget skal blant annet erstatte kommune- og rådhuset som et sted hvor innbyggerne kan møte kommunens ansatte og få råd og veiledning. Men et innbyggertorg kan være mye mer enn det, og det var nettopp dette prosjektgruppen ønsket innspill til da de inviterte til innsiktsverksteder på Judaberg og i Vikevåg.

– Det er innbyggerne i Finnøy og Rennesøy som først og fremst skal bruke innbyggertorgene. Derfor er vi opptatt av å høre hva de ønsker seg av tilbud, hva de tror vil fungere og hvilke visjoner de har for tettstedet sitt. Det er også godt mulig at innbyggertorgene i de to kommunene blir litt ulike, sier Knud Helge Robberstad som er prosjektleder for prosjektet Innbyggertorg, Vikevåg og Judaberg i Nye Stavanger.

Verkstedsdeltakerne representerte ulike lag og foreninger, næringslivet og ansatte i kommunen. Representanter fra Nye Stavanger sitt eget innbyggerpanel og ungdomsrådene i de to kommunene var også invitert. Det var en god blanding av alder, kjønn, kultur og språk på verkstedene.

Fra innsiktsverksted på Finnøy.

Fra innsiktsverksted på Finnøy.

Hva slags møteplass ønsker du deg?
Det første deltakerne ble bedt om å gjøre var å si noe om hva slags møteplass de ønsker seg. Her kom det tydelig frem at mange savner et naturlig samlingssted for innbyggere i alle aldre. Som en av deltakerne fra Finnøy sa det:

– Vi trenger et møtested med lav dørstokk. En kafé eller kanskje en pub hvor vi kan møtes over en matbit og prate sammen.

Flere av deltakerne på verkstedene var tilflyttere til Norge, som hadde funnet sin drømmeplass i Finnøy og Rennesøy. Også de kjente på savnet etter et møtested. Som én uttrykte det:

– For å bli godt integrert i samfunnet her ute trenger jeg å møte folk og snakke med dem. Jeg ønsker meg veldig et slikt sted.

Stedsutvikling eller nærdemokrati – ja takk, begge deler!

Gjennom gruppearbeid og samtaler ble deltakerne så bedt om å reflektere over, og komme med innspill til, hva som er viktigst i utviklingen av en slik møteplass: Ulike aktiviteter, nærdemokrati, stedsutvikling eller kommunale tjenester.

Her var det ikke ett svar, men mange. Som en av gruppene oppsummerte det:

– Suksessen til innbyggertorget ligger kanskje ikke i ett av disse temaene, men i summen av alle. Først når vi får et bredt tilbud vil vi klare å trekke mange innbyggere til torget.

Som en av deltakerne fra Rennesøy sa det:

– Det er viktig å lage noe som kan favne bredt. Vi ønsker liv i sentrum.

Veien videre
Alle innspillene som kom inn på samlingene blir tatt med videre i prosessen. I juni får fellesnemnda for nye Stavanger kommune en orientering om status, og allerede i november 2019 åpner innbyggertorget – del 1. Da er det først og fremst kommunens publikumsmottak innbyggerservice og lokaler for kommunedelsutvalgene som skal være på plass. Flere tjenester og tilbud vil introduseres fram til et fullverdig innbyggertorg med et bredere tilbud åpner senhøsten 2020.

Fra innsiktssamling på Finnøy Fra innsiktssamling på Finnøy Fra innsiktssamling på Finnøy