-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innplassering av ledere innen barnehage

Publisert 22. mai 2019 av nyestavanger

Virksomhetsledere i de kommunale barnehagene er nå innplassert i ny virksomhetsstruktur. Barnehageområdet i nye Stavanger består av 20 barnehagevirksomheter med til sammen 20 virksomhetsledere og 58 avdelingsledere.

Det er i dag mange virksomheter med et stort spenn i størrelse og kompleksitet på barnehageområdet. Virksomhetsledere i alle barnehagene møter, uavhengig av størrelse, like store krav til fag, økonomi, personale og utvikling. På bakgrunn av dette er virksomhetsstrukturen for de kommunale barnehagene blitt gjennomgått og endret.

– Den nye virksomhetsstrukturen har flere barnehagebygg samlet i én virksomhet med felles ledelse. Dette grepet er gjort for at virksomhetene skal være bedre tilpasset krav og forventninger som barnehagen møter i dag, sier direktør Oppvekst og utdanning Helene Ohm.

I ny struktur er både virksomhetslederen og avdelingslederen definert som ledere med linjeansvar, og det blir etablert lederteam i alle virksomhetene. Dette skal bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig barnehagetilbud for alle.

Forslag til innplassering ble drøftet med de tillitsvalgte tirsdag 14. mai. Direktør for oppvekst og utdanning har deretter konkludert med endelig innplassering i den nye strukturen.

Etter første runde med innplassering er det fortsatt 24 ledige avdelingslederstillinger. Utvalgskrets og gjennomføring av andre innplasseringsrunde er drøftet med de tillitsvalgte. Kartleggingssamtaler vil bli gjennomført i mai/juni og endelig innplassering av avdelingsledere og øvrige ansatte på barnehageområdet vil være ferdig innen 28. juni.

Se oppdatert organisasjonskart med de innplasserte stillingene.