133 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

IT-migrering

Et sentralt formål for prosjektet er å tilrettelegge for at den nye kommunen har en stabil og sikker drift og forvaltning av sine IKT-løsninger. Prosjekt IT migrering skal tilrettelegge for harmonisering av de tre kommunenes IT-systemer, etablering av en felles IKT-plattform og felles fagsystemer og ivaretakelse av nødvendig historikk i nytt system. Migrering av data betegner prosessen med å flytte data mellom datafiler eller -systemer.

Det en hovedregel at Stavanger kommune sine systemer blir videreført til Nye Stavanger. Dette gjelder under forutsetning om at det ikke er vesentlige faglige, tekniske, økonomiske eller rettslige forhold som tilsier noe annet.

Mer om prosjektet i sak 14/18 i Fellesnemnda (21.03.18)