-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ja eller nei til nytt kommunevåpen?

Publisert 7. september 2018 av nyestavanger

Fellesnemnda til nye Stavanger besluttet i sitt møte 17. september å utsette saken om kommunevåpen. Dette for å ha mulighet til å diskutere saken grundigere i sine partigrupper.

Foto. Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken. Foto: Rennesøy kommune

Det er prosjektet Symboler, identitet og felles kultur, ledet av ordfører i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken, som har hatt ansvar for å utrede saken og komme med en anbefaling til fellesnemnda.

Prosjektet hadde saken på agendaen i sitt møte 22. august, og flertallet ble da enige om å anbefale for fellesnemnda at man går for å utarbeide et nytt kommunevåpen for nye Stavanger kommune.
I forslaget anbefaler prosjektgruppen at det startes en prosess med å utforme nytt kommunevåpen for Stavanger kommune:

Prosjektgruppen anbefaler at det startes en prosess med å utforme nytt kommunevåpen for Stavanger kommune. Kommunevåpenet skal ta utgangspunkt i
og formidle felles historie. Kommunevåpenet skal utformes av profesjonelle. Prosjektgruppen anbefaler at murkronen videreføres. Ordførerkjedet tar
utgangspunkt i Stavanger sitt kjede. Dagens tre kommunevåpen skal inngå i kjedet med nytt kommunevåpen i midten.

Les hele møtereferatet fra møtet i prosjektet Symboler, identitet og felles kultur

Kommunestyret gjør endelig vedtak
Det er kun kommunestyret i en kommune som kan vedta nytt kommunevåpen, og vedtaket kan ikke delegeres.
– Fellesnemnda har myndighet til å anbefale og igangsette en prosess for valg og eventuell utarbeidelse av kommunevåpen, men endelig vedtak av kommunevåpen må enten fattes av det nye kommunestyret etter valget i 2019, eller ved at nåværende kommunestyrer fatter likelydende vedtak, sier Åslaug Nyhamn, prosjektkoordinator fro prosjektet Symboler, identitet og felles kultur.

Stolte tradisjoner
Det var uenighet i prosjektgruppen da saken om kommunevåpen ble diskutert, men én ting var de helt samstemte om, og det var at dagens tre kommunevåpen alle er flotte, og har en lang og stolt historie:

 

Kommunevåpenet for Finnøy kommune ble godkjent 1983. Motivet viser en sølvpil med vinger, vendt skrått oppover, på blå bunn. Motivet er hentet fra stamvåpenet til Hesbyætten.

Kommunevåpenet for Rennesøy kommune ble godkjent i 1981 og viser to sølvfargede krumstaver på blå bakgrunn. Motivet er hentet fra Utstein Kloster, det eneste bevarte middelalderklosteret i Norge. Abbeden var den øverste lederen ved klosteret, og krumstaven var et symbol på embetsmakten hans.

Kommunevåpenet for Stavanger kommune ble godkjent i 1939 og viser en liggende avkvistet vinranke med blader og slyngtråder i gull på blå bunn.  Symbolet ble funnet gammel signet. Motivet stemte overens med eldre dokumenter, det eldste fra 1591.

 

Les hele saken til fellesnemnda for Nye Stavanger

Saken i fellesnemnda vil bli streamet live på Nye Stavanger sin Facebook-side