-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kompensasjon for skifte av arbeidssted i forbindelse med kommunesammenslåingen

Publisert 30. juli 2019 av nyestavanger

Dersom du som ansatt må skifte arbeidssted i forbindelse med kommunesammenslåingen, og får mer enn 40 minutter økt reisetid hver vei, kan du søke om økonomisk kompensasjon i to år. 

Hvis søknaden blir godkjent, gjelder godkjenningen for begge årene. Kompensasjonen er på kr. 30 000,- i 2020 og kr. 15 000,- i 2021, og reduseres ikke i forhold til stillingsstørrelse. Beløpet betales ut månedlig.

Følgende regler gjelder for beregning av arbeidsreisen:

Kompensasjonen gjelder ikke for de som er ansatt etter 31.12.2017. Dersom du som ansatt skifter bosted i løpet av perioden du mottar kompensasjon og som gjør at arbeidsreisen blir kortere, må arbeidsgiver underrettes om dette.

Søknadsfrist er 13. september 2019, og søknader skal være behandlet innen utgangen av september.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Maren Dysvik i Stavanger kommune.

Foto. vei.

Får du økt reisetid til jobb som følge av kommunesammenslåingen? Her kan du se om du har rett på kompensasjon.