-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ledelse i Nye Stavanger

Publisert 22. juni 2018 av nyestavanger

Onsdag 6. juni var ledere, tillitsvalgte og verneombud i Rennesøy, Finnøy og Stavanger kommune samlet for å diskutere ledelse i Nye Stavanger. Målet er at dette skal danne grunnlaget for noen felles ledelsesprinsipper i den nye kommunen.

Fra Finnøy: Marianne Breivik Ward, Espen Idsøe, Linda Skartveit, Nils Petter Flesjå og Karin Dokken Austvik. Foto.

Fra Finnøy: Marianne Breivik Ward, Espen Idsøe, Linda Skartveit, Nils Petter Flesjå og Karin Dokken Austvik.

– Jeg kunne satt meg ned på kontoret mitt og skrevet ned noen prinsipper for ledelse og sendt det ut som et rundskriv, sa prosjektrådmann Per Kristian Vareide i sitt åpningsinnlegg. – Men hvor lang tid hadde det tatt før dere tok det rundskrivet å kastet det i søpla? I stedet har vi bestemt oss for å spørre dere som utfører ledelse i hverdagen, om hva god ledelse er.

Dagen besto av innlegg, samtaler og gruppearbeid rundt temaene «hva er god ledelse» og «ledelsesprinsipper». Svarene fra de ulike gruppene ble samlet inn av et sekretariat og vil bli bearbeidet i ettertid.

Brit Marie Kloster, Inger Haraldsen, Hildegunn Huse og Mona Kopperstad. Foto.

Brit Marie Kloster, Inger Haraldsen, Hildegunn Huse og Mona Kopperstad

Her kan du se innleggene fra ledersamlingen:

Hva er god ledelse? v/ Prosjektrådmann Per Kristian Vareide

Lederprinsipper i nye Stavanger kommune v/ Prosjektrådmann Per Kristian Vareide

Presentasjon fra samlingen (pdf)

Per Haarr, Gunn Claire Westad og Per Kristian Vareide