-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mål og verdier for program Nye Stavanger

Publisert 23. september 2018 av nyestavanger

1.januar 2020 skal kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger slå seg sammen til én kommune.  Mange er i sving for å få dette til å skje – både ansatte i de tre kommuneadministrasjonene og folkevalgte i de tre kommunene. For å sørge for at alle drar i samme retning er det helt nødvendig å sette seg noen klare mål for arbeidet.

I perioden fram til 01.01.2020 er det etablert en programorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger (fellesnemnda). Programmet har ansvar for gjennomføringen av sammenslåingsprosessen i denne perioden. Intensjonsavtalen og prinsippdokumentet skal ligge til grunn for programmets arbeid, men det er også nødvendig å ha noen klare mål for hva programmet skal oppnå og hva som skal kjennetegne selve prosessen.

Verdier – hva skal kjennetegne sammenslåingsprosessen 
Når tre kommuner skal bli til én ny, vil felles verdier bidra til å lede alle i den retning det er ønskelig å gå. Verdiene sier noe om hva vi vil skal kjennetegne sammenslåingsprosessen fram til 1.1.2020 og skal gi veiledning ved viktige veivalg.

I møtet i fellesnmenda 21.03.2018 fikk representantene stemme frem det de så på som de viktigste verdiene som skulle kjennetegne sammenslåingsprosessen. Med dette som utgangspunkt, foreslo prosjektrådmannnen følgende fire verdier som skal ligge til grunn for sammenslåingsprosessen fram til 1.1.2020:

De fire verdiene innebærer at sammenslåingen skal preges av gjensidig raushet og tillit mellom partene. Prosessen skal kjennetegnes av respekt for hverandres ulikheter og ulike behov, slik at mangfoldet og styrkene i de tre kommunene blir løftet fram i den nye kommunen. Det betyr at prosessen skal gjennomføres på en åpen, tillitvekkende og ansvarlig måte, at innbyggere og ansatte skal få god og lett tilgjengelig informasjon om hva som skjer i sammenslåingen og om hvordan de selv kan medvirke i prosessen.

Resultatmål – hva skal programmet levere?
Prosessen med å etablere en ny organisasjon med felles løsninger, kultur og identitet, er en prosess som vil ta lang tid. På enkelte områder kan det gå mange år før vi ser de endelige effektene av de veivalg og beslutninger vi tar i dag. Det er derfor viktig at vi setter retning for prosessen og at vi er tydelige på hva som skal være oppnådd i sammenslåingsperioden fram til 01.01.2020. Det er disse målene fellesnemnda og programmet skal levere på.

Med overordnet mål menes hovedleveransen og formålet med programmet, altså at en ny kommune – Stavanger – skal være etablert 1.1.2020. Med resultatmål menes hva som er programmets konkrete resultater.

Prosessmål – hvordan skal sammenslåingen gjennomføres?
I sammenslåingen av kommuner kan det være fornuftig at det knyttes konkrete mål til selve gjennomføringen av prosessen. Det vil være avgjørende for resultatet at prosessen gjennomføres på en slik måte at partene, innbyggerne og brukerne av kommunenes tjenester opplever å bli forstått og ivaretatt. En god prosess vil øke sannsynligheten for at vi når det overordnede målet og resultatmålene.
Prosjektrådmannen foreslår følgende prosessmål for sammenslåingsprosessen fram til 1. januar 2020: