-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Målform i nye Stavanger kommune

Publisert 27. september 2018 av nyestavanger

Før de tre kommunene, Finnøy, Rennesøy og Stavanger slår seg sammen til én kommune 1.1.2020, skal fellesnemnda ta stilling til hvilken målform den nye kommunen skal ha.

Foto av medlemmer i gruppen Symboler, identitet og felles kultur.

Prosjektgruppen Symboler, identitet og felles kultur. F.v: Cille Ihle (H), Ingvild Steen (Krf), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap), Christian Wedler (Frp) og Per A. Thorbjørnsen (V). Torfinn Ingeborgrud (Mdg) og Bente Dahle Gudmestad (H) er også med i gruppen.

Prosjektet Symboler, identitet og felles kultur ble i sitt møte, 17. september, enige om å anbefale at fellesnemnda vedtar nøytral målform for nye Stavanger kommune, både når det gjelder målvedtak og administrasjonsmål. Fellesnemnda fatter sin beslutning i sitt møte 15. oktober.

Målvedtak
Det er altså to ulike vedtak fellesnemnda blir bedt om å gjøre. Det ene er å vedta målform etter målloven. Det vil si at kommunen bestemmer hvilken målform statsorgan skal skrive til dem på. Dette får ingen praktiste konsekvenser for ansatte i kommunen, kun for de statsorgan som henvender seg til kommunen skriftlig.

Et vedtak om nøytral målform betyr at statorganet må veksle i bruken av nynorsk og bokmål når de skriver til kommunen.

Administrasjonsmål
Det andre vedtaket gjelder hvilket administrasjonsspråk kommunen skal ha.  Dette vil legge føringer for hvilken målform de ansatte i kommunen kan benytte når de skriver. Et slikt vedtak følges ofte av retningslinjer for målbruk, blant annet om de ansatte kan skrive på den målformen de ønsker, om innbyggere skal få svar på den målformen de henvender seg til kommunen på osv. Også her anbefaler prosjektgruppen at fellesnemnda går for nøytral målform.

Målform i dagens kommuner
Stavanger:

Rennesøy:

Finnøy:

Nytt kommunestyre bestemmer
I et rundskriv fra Språkrådet fremkommer det at det er det nye by-/kommunestyret som må fatte endelig vedtak om målform for den nye kommunen. Fellesnemndas rolle vil derfor være å anbefale valg av målform som utgangspunkt for videre forberedelser i kommunesammenslåingsarbeidet.

Her kan du lese hele saken til arbeidsutvalget for nye Stavanger