-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Medlemmer av fellesnemnda

Publisert 26. juli 2017 av Thomas Bore Olsen

De tre kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har oppnevnt til sammen 33 representanter til fellesnemnda for Nye Stavanger.

Fellesnemnda er satt til å styre den politiske prosessen frem mot 1. januar 2020, når Nye Stavanger kommune opprettes. Fellesnemnda består av i alt 33 representanter, fordelt på syv fra Finnøy, syv fra Rennesøy og 19 fra Stavanger.  Nemnda består av 13 kvinner og 20 menn, som alle sitter i dagens kommunestyrer/bystyre. Se representanter

Arbeidsutvalg
Fellesnemnda har et arbeidsutvalg bestående av tre representanter fra hver kommune som også er oppnevnt. Arbeidsutvalget skal forberede og legge til rette for fellesnemndas saksbehandling, og kan treffe beslutninger i delegerte saker og i hastesaker. Se møtekalender og oversikt over medlemmer og varamedlemmer her.

Partssammensatt utvalg
Et partssammensatt utvalg bestående av arbeidsutvalgets medlemmer og fem tillitsvalgte valgt blant tillitsvalgte fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger er også oppnevnt. Se møtekalender og oversikt over medlemmer og varamedlemmer her.